Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.04.2016 10:00 - Агрореформи могат да се правят само от реформирани хора
Автор: tota Категория: Лични дневници   
Прочетен: 5958 Коментари: 8 Гласове:
21

Последна промяна: 05.04.2016 14:13

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Агрореформи могат да се правят само от реформирани хора Публикувана в Понеделник, 04 Април 2016  в. „Земя” Въвеждането на модела на регулираното от държавата социално пазарно стопанство не търпи отлагане Пазарното стопанство е икономически строй съществуващ от векове и е без алтернатива, докато централизираното планово стопанство е само в периода от 1917 до 1989 година. Основните различия между тях са формите на собственост, съответно – частна и държавна. При свободното пазарно стопанство търговията и конкуренцията стават без намеса на държавата, което означава, че пазара е саморегулиращ и се прави тогава, когато липсва заплахата от монополни формирования, които да пречат на цялата икономика и извличат ползи само за себе си. При регулираното от държавата пазарно стопанство тя се намесва непрекъснато в икономиката, докато бъдат отстранени причините водещи до унищожаване на пазара, едни от които са монополните структури, картелните споразумения и други несъвършенства да пречат на конкуренцията. Социалното пазарно стопанство е една от формите на регулираната пазарна икономика при която може да се постигне преразпределение на част от нарастването на доходите по пътя на социалната политика. Докога с прехода към пазарни поземлени отношения? Преходът към пазарна икономика у нас след 1989 г. имаше повече разрушителен, отколкото градивен характер за разлика от бившите соцстрани, които нямат нашите проблеми. Известно е, че след грешно извършената поземлена реформа е унищожена голяма част от сградното имущество и изклани голяма част от животните. Ликвидирано из основи е всичко заварено със знанието на държавата, вместо тя да упражни правото си да регулира и контролира поземлените отношения. Ролята на държавата има първостепенно значение за промяна към по-доброто и за продължителността и качеството на извършваните промени. Едно сравнение между различните икономически системи у нас, показва че в условията на пазарно стопанство в периода 1900–1912 г. България се развива прогресивно 22 г. след Освобождението и се нарежда на първо място на Балканите по икономически растеж и на трето място в Европа по износ на пшеница на глава от населението, а износа е в пъти по-голям от вноса, което и днес е мечта на всяка държава. В периода 1958–1970 г. земеделското производство у нас е балансирано по производството, преработката и пласмента 14 години след 1944 г. Днес обаче от 1989 г. насам вече в продължение на 26 години все още не сме влезли в синхрон с европейската аграрна политика по редица показатели. В търсене на изход от това състояние ние стигаме до извода, че ако продължаваме да се намираме в условията на свободното пазарно стопанство, трудностите със сигурност ще продължат да се множат. Затова ние считаме, че извършването на бърза и качествена промяна може да се постигне като вземем и приложим примерът с Германия използван още преди 70 години непосредствено след Втората световна война, когато благодарение на проф. Л. Ерхард, министър на финансите тогава с известната негова концепция „Благоденствие за всички“, наречен баща на Германското икономическо чудо изправя на крака за кратко време страната си с неговата социална пазарна икономика, регулирана от държавата. Ролята на държавата ни е да създаде условия за правилно функциониране на пазарното стопанство. Аргументите, които дават основание държавата да въведе новият модел на пазарно стопанство са, че: -Земята е най-напред Национално богатство и след това собственост на отделните членове на обществото. Така че държавата е тази, която е в правото си да се разпорежда с това имущество като регулира и контролира поземлените отношения чрез професионално управление, така както постъпват в западно-европейските страни. -България е земеделска страна, което подпомага бързото излизане от криза, така както през 30-те години САЩ излизат от криза чрез възстановяване на земеделието, в западна Европа след войната чрез провеждане на аграрни реформи и в Китай след извършване на поземлени реформи успява само за три години (1980–1983) двойно да увеличи земеделското производство. Мотивите за необходимостта от промяна на сегашния модел са: непреструктурираните поземлени отношения поради слабото ни аграрно законодателство; липсата на балансирано секторно и структурно развитие на земеделското производство; непреструктурираните земеделски производствени структури в производствено, организационно-стопанско, интеграционно и управленско отношения; липсата на пазарни структури; непреструктурираното аграрно образование и информационно-съветническо обслужване на земеделските стопани и съвсем слабата ангажираност на общините, което води до изоставащи селски райони с влошена инфраструктура, висока безработица и продължаваща миграция на младите хора. Много са нерешените проблеми, но ние ще разгледаме само част от тях, които имат най-голямо значение за възхода на земеделието ни като посочим възможните им решения, а те са: -Спешно приемане на закон за наследяване на земеделските имоти, с които да се преустанови раздробяването им при наследяването, продажбите и други сделки чрез наследяване в идеални граници поравно между всички наследници с нотариално договорно споразумение или вдигане на прага под който да не се разрешава разделянето на имота. Такава е практиката в европейските страни, докато у нас непрекъснато говорим за комасация, а в същото време продължава нейното раздробяване. -Изменения и допълнения към Закона за арендата и арендните отношения, с който да се прекрати голямото разнообразие от типови договори. Държавата да разработи типови договори за различните райони на страната с определяне на минимално-максималния размер на рентата в зависимост от получаваните средни добиви в отделните райони, каквато е практиката из Европа. -Приемане на закон за браншовите организации, с който да се сложи ред в тяхното създаване, защото се нароиха безброй такива, от които няма полза. -Приемане на Закон за земеделското производство („земеделски кодекс“), с който да се регламентира с подробности статута на земеделските стопанства и ще служи като основа при разработване на програми, стратегии, планове и всички други елементи на възпроизводствения процес в земеделието. Промени са нужни и в образователната политика.Професионалното образование има нужда от преструктуриране, като практическото обучение премине от 1/3 на 2/3 от целият курс на подготовка, а докато то се преструктурира да се осигурят „писани технологии“ за всички видове производства на стопаните. Важен момент е и преструктуриране на ефективността на информационното и съветническо обслужване. Сега преобладаващата част от земеделските производители не са добре информирани за ОСП и пазарите, както и за мерките по Програмата за развитие на селските райони. А провежданата информационна кампания на МЗХ е скъпа и недостатъчно ефективна макар че за провеждането й се харчат много пари. За подобряване на информацията активно участие трябва да вземат общините чрез разпространяване на изнесените материали на тези семинари чрез селските кметове до всеки стопанин срещу подпис. Производствената политика също се нуждае от промени.Назряла е нуждата от извършване на ново териториално райониране на отделните производства в зависимост от конкретните условия и разнообразяване на растениевъдното и животновъдно производство. Създаването на фермерски кооперативи е пътят за премахване на силното монополно влияние на преработвателните и търговски фирми. Време е от полагащите се субсидии на площ от ЕС да се премине към субсидиране на площ и на реализирана продукция в съотношение 1:1, както и да се промени субсидията на глава млечна крава, независимо от млечността й. Държавата трябва да прехвърли част от своите управленски права в земеделието пряко на общините. С такова управление ще се засили ролята на общините, които ще поемат регулаторни и контролни функции. Без тяхната намеса не може да има селска икономика и социална политика. Приемане на закон за създаване на земеделски камари в земеделското производство по подобие на напредналите страни не търпи отлагане. У нас са създадени камари за всички професионални общности с изключение само на земеделието. Европеизация на земеделието без реформи е невъзможна Ако отправим поглед върху състоянието на различните сектори и производствени структури в земеделието ще видим, че най-близо до европейските изисквания се намират арендаторските стопанства, птицевъдните и свиневъдни комплекси в страната. Тези три категории стопанства са европеизирани в болшинството си, докато останалите стопанства по наше мнение са частично европеизирани. Истинското европейско развитие на земеделието ни изисква и истинска пазарна икономика. За да влезем в ритъм с него са необходими: нов подход в земеделската ни политика и ново мислене на земеделските ни дейци. С други думи, агрореформи могат да се правят само от реформирани хора Липсват истински реформи в селекцията на преживните животни за повишаване на нейното ниво. Каква селекция правим след като субсидиите на глава са еднакви, независимо от тяхната млечна продуктивност? Поради липсата на закон за браншовите организации правим много асоциации за всяка порода, вместо да създадем фермерски кооперативи и интегрираме производството с преработването и пласмента, за да нормализираме пазарните цени на млечните продукти диктувани от монополните структури. Социалната политика Създаването на трудова заетост като основа на социалния модел на пазарното стопанство и в земеделието е в пряка връзка със степента на нарастване на производителността на труда. Възможните начини за намаляване на безработицата са свързани с въвеждане на изпитания и у нас класически Акорден модел на земеделско производство в личните дворове на селското население със съдействието на държавата, общините и големите земеделски стопанства по определени схеми на договаряне. Другият път е създаване на производствени сдружения за стопанисване на част от земите на ДПФ и ОПФ като социална форма на производство с дългосрочни договори. Наблюдавайки произтичащите у нас социално-икономически процеси с кризи в развитие на земеделието и селските райони, ние намираме за необходимо да предложим нашите собствени позиции, насочени към промяна на съществуващото положение за постигане на по-стабилно развитие на земеделското производство. А това може да стане реален факт само ако: -Държавата да наложи твърдо волята си и въведе модела на регулираното от нея социално пазарно стопанство, вместо въведеният досега модел на свободното, саморегулиращо се пазарно стопанство, при който всеки прави каквото си иска. - Да се въведе класическия подход „отдолу-нагоре“ широко прилаган в развитите страни за постигане на по-голяма демократичност в управлението чрез допитване до областните администрации и браншовите организации. -Да се извърши преструктуриране на нерешените структурни и социални проблеми посочени в тази статия. -Да се приеме закон за създаване на земеделски камари по подобие на другите държави, които да служат като посредник и партньор между земеделските стопанства и Министерството на земеделието. -Нормализиране на нарушеното равновесие в производството между отделните подотрасли чрез извършване на ново териториално райониране на отделните видове производства в зависимост от конкретните природни и други условия. Да не забравяме, че земеделието е било и ще продължи да бъде приоритет – но не само заради съществуващите традиции, а и заради голямото му участие в подпомагане развитието на националната икономика и създаване на трудова заетост. Димитър НИКОЛОВ. Николай ИВАНОВ, ветерани в земеделското производство, гр. Добрич http://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/39708


    image
Осем години в блог. Бг   Преди осем години Дони - Коколина/ cocolina  ме доведе тук.  Сякаш вчера беше. Колко бързо върви времето само? Нямам намерение  да правя равносметки.  Бих искала да поздравя всички, които намираха време да поспират на страничката ми, споделяха свои мисли в коментарите. И тези, с които вече ни свързва  приятелство, благодарение на срещите ни тук.  С уважение и благодарност към всички!  Днес  реших да споделя едни материал с актуално звучене за отрасъл, който в трудни времена, и не само, е бил от решаващо значение за България. Дано тези, от които зависят нещата да го прочетат и предприемат реформи в тази посока. Моят поздрав към всички Вас! И пожелание:
Обичайте и бъдете обичани!  Смисълът на живота е в малките неща.
image

Гласувай:
21
0
1. katan - Ати,
05.04.2016 11:47
да разбирам ли, че покрай агрореформите мимоходом съобщаваш и за 8 години в блог.бг.?
Ако не греша - честити да са ти!
"ОбичаЙ и бъдИ обичанА! Смиъсълът на живота е в малките неща."
Шопен е поздрав и за теб, приятелко!
Прегръдка!
цитирай
2. tota - да разбирам ли, че покрай агроре...
05.04.2016 12:07
katan написа:
да разбирам ли, че покрай агрореформите мимоходом съобщаваш и за 8 години в блог.бг.?
Ако не греша - честити да са ти!
"ОбичаЙ и бъдИ обичанА! Смиъсълът на живота е в малките неща."
Шопен е поздрав и за теб, приятелко!
Прегръдка!


Да, Кате! Благодаря и аз за поздрава! Хубав ден! И прегръдка и от мен!
цитирай
3. donchevav - Осем години - толкова много! Чес...
05.04.2016 23:00
Осем години - толкова много! Честити да са ти, мила Ати! Желая ти нови интересни теми и запознанства, повече приятели и само положителни емоции!
Да, смисълът е в малките неща - те са радостта и удовлетворението в сивите ни равни дни, усещането, че още сме живи, гаранцията, че времето не препуска край нас, не изчезва безследно, че животът все пак е прекрасен! Чудесен поздрав - благодаря ти! Прегръдка, приятелко!
цитирай
4. tota - Осем години - толкова много! Чес...
06.04.2016 19:33
donchevav написа:
Осем години - толкова много! Честити да са ти, мила Ати! Желая ти нови интересни теми и запознанства, повече приятели и само положителни емоции!
Да, смисълът е в малките неща - те са радостта и удовлетворението в сивите ни равни дни, усещането, че още сме живи, гаранцията, че времето не препуска край нас, не изчезва безследно, че животът все пак е прекрасен! Чудесен поздрав - благодаря ти! Прегръдка, приятелко!

Благодаря, Вени! Вероятно са много, но като възраст - не са. Важна е полезността, разменените мисли и приятелствата. Прегръдка и от мен!
цитирай
5. kasnaprolet9999 - Честита годишнина на блога ти!!
06.04.2016 22:30
Да си пожелаем да мине и тук в блога една реформа, която да създаде атмосфера и интерес към него, да върне стойностните блогъри в него,които списваха тук през 2009-2012 г. Такива като мен и теб на пръсти се броят, дето празнуват такива големи годишнини и стоически удържат фронта. Бъди жива и здрава и все така позитивна. Колкото до Агрореформите, те за съжаление не се правят от реформирани, а от политически нахъсени хора. Баща ми е агроном и много ми е разказвал за ТКЗС, за АПК, а ние видяхме как ги разпарчалосаха.Поздрави!!
цитирай
6. stela50 - С малко закъснение, с много обич -
08.04.2016 08:18
ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА В БЛОГА !
Поздравления за чудесните постинги, за творческото вдъхновение,
разнообразни интереси, идеи... и много още...
А мен ме доведе тук ТИ, първите ми опити бяха провокирани от ТЕБ !
Бъди здрава и щастлива, мила Ати !
цитирай
7. tota - ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА В БЛОГА ! По...
09.04.2016 07:56
stela50 написа:
ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА В БЛОГА !
Поздравления за чудесните постинги, за творческото вдъхновение,
разнообразни интереси, идеи... и много още...
А мен ме доведе тук ТИ, първите ми опити бяха провокирани от ТЕБ !
Бъди здрава и щастлива, мила Ати !


Благодаря, Танечка! Осем години, като се обърнеш назад са като един миг.Хубаво е да споделяме мисли, прочетено. Не е хубаво, че и тук се оглежда обществото, в което живеем. И вместо да гледаме в една посока и преследваме една цел, всеки сякаш е за себе си . Къде ли ще ни доведе това?
Прегръдка от мен приятелко!
цитирай
8. tota - Да си пожелаем да мине и тук в блога ...
09.04.2016 19:34
kasnaprolet9999 написа:
Да си пожелаем да мине и тук в блога една реформа, която да създаде атмосфера и интерес към него, да върне стойностните блогъри в него,които списваха тук през 2009-2012 г. Такива като мен и теб на пръсти се броят, дето празнуват такива големи годишнини и стоически удържат фронта. Бъди жива и здрава и все така позитивна. Колкото до Агрореформите, те за съжаление не се правят от реформирани, а от политически нахъсени хора. Баща ми е агроном и много ми е разказвал за ТКЗС, за АПК, а ние видяхме как ги разпарчалосаха.Поздрави!!

Благодаря, Вени! Селското ни стопанство и неговата съдба е рана за България. Това е отрасълът, които е извеждал страната ни от всички сполетели го кризи. Дано някой от управляващите прозре, че то се нуждае от сериозна подкрепа.
цитирай
9. vilish - Поздрави, Ати!!!
13.04.2016 21:04
"Обичайте и бъдете обичани! Смисълът на живота е в малките неща." - Напълно споделям!!!
А на теб желая още много години с добри приятели в блога!
Аз не съм много отдавна тук ... :) Но намерих възможност за споделяне и срещам разбиране и търпение, за които БЛАГОДАРЯ!
Светли дни, мила!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tota
Категория: Лични дневници
Прочетен: 9763494
Постинги: 1247
Коментари: 16586
Гласове: 63723
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031