Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.06.2020 19:42 - Теория за социалната държава на Лоренц фон Щайн
Автор: tota Категория: Лични дневници   
Прочетен: 3235 Коментари: 11 Гласове:
21

Последна промяна: 08.06.2020 19:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Нещо за четене. За тези, които се интересуват от тази проблематика.
Теория за социалната държава на Лоренц фон Щайн
Автор: Л. Кочеткова - Списание: Философия и общество. Брой 3 (51) / 2008 -
За първи път концепцията за социална държава се оформя в трудовете на немски учени от 19 век: Л. фон Щайн, Дж. Офнър, Ф. Науман, А. Вагнер. Тя бе продукт на немската консервативна мисъл.
Известно е, че консерватизмът възниква като реакция на Великата френска революция от 1789 г. и подготвилите я идеи на Просвещението. По-нататъшното развитие на консервативната мисъл се подхранва от революционните събития от 1848 г. и развиващата се революционна идеология. Отправната точка на консервативната философия винаги е била основата на недопустимостта на революционните промени, застрашаващи основите на съществуващата система. Във всички призиви за реорганизация на живота консерваторите виждат опасна проекция, която противоречи на реалността. С други думи, теорията за социалната държава е отговорът на германския консерватизъм на заплахите от революционни трансформации, които недвусмислено са изразени в средата на 19 век. в европейските страни. Въпреки това, отхвърляйки революционните промени, германските консерватори сами по себе си не били против промените. Следователно, колкото по-рязка и очевидна е опасността от революция, колкото по-активно се проявява либералната и социалистическа мисъл, толкова по-решително нараства готовността на политическите лидери с консервативен характер за социална реформа „отгоре“. В целенасочените реформи, проведени от държавата, те виждат единствената алтернатива на кървавата и разрушителна революция от френския тип.
Тези идеи в областта на идеологията и практическата политика намират своето теоретично въплъщение преди всичко в трудовете на немския философ, историк, икономист Лоренц фон Щайн (1815–1890). Именно на него принадлежи научният приоритет при разработването на първата теоретична концепция за социалната държава, съдържаща иновативни възгледи за времето си върху възможностите и средствата на държавната политика.
Л. фон Щайн изхожда от факта, че всяка монархия отсега нататък ще се превърне в празна сянка, ще се превърне в деспот или ще умре в републиката, ако не намери моралната смелост да се превърне в монархия на социалната реформа. Така Л. фон Щайн полага основите на теорията за социалната монархия, която впоследствие се трансформира в теорията на социалната държава.
Най-последователното представяне на теорията за социалната държава е представено в работата на Л. фон Щайн, „Историята на социалното движение на Франция от 1789 г.“ [1]. Авторът си е поставил за цел да намери начини за премахване на класовите противоречия, които неизбежно възникват в буржоазното общество чрез самата държава. По този начин той се опита да реши належащия „социален въпрос“, влошаването на който може да доведе до пагубни последици. Л. фон Щайн предложи следното решение: с помощта на държавната власт бедните класи (преди всичко работническата класа) трябва да „променят своята зависима позиция, определена от естеството на труда, в независима материално свободна позиция“ [2]. Подобно решение на „социалния въпрос” е в съответствие с най-революционната реторика от онова време. Ако не знаете, че тази формулировка принадлежи на консервативната, тогава може да си помислите, че нейният автор е представител на социалистическата тенденция. Неслучайно известният немски историк и философ Е. Трьолч нарича Л. фон Щайн „предшественик на Маркс, тъй като той поставя пролетариата в същата диалектическа противоположност и на тази основа дава същата конструкция на бъдещето“ [3].
Разбира се, Л. фон Щайн и К. Маркс, като съвременници, добре познават научните трудове на другия. Така по-специално К. Маркс в своята работа „По критиката на политическата икономия“ критикува Л. фон Щайн, че разглежда продукта като „стока“ извън неговите разходни характеристики [4]. И в творбите „Германска идеология“ и „Светото семейство“ К. Маркс отправя редица критики към Л. фон Щайн като „преводач на идеите на френския социализъм на езика на Хегел“ [5].
Въпреки че не е имало открита дискусия по „социалния въпрос” между К. Маркс и Л. фон Щайн, ясно е, че те са били непримирими противници, предлагащи съвсем различни начини за решаване на социални проблеми. Според Е. Трьолч, „при Л. фон Щайн разрешаването на противоречията не става по революционен начин, а с помощта на държавния социализъм ... В Маркс разрешаването на класовата борба води до автономност, основана на доброволен колективен труд и носещ човешкото общество и икономика до анархизъм ”[6]. Ако К. Маркс и Ф. Енгелс изразяват идеята за капитала като колективен продукт, който би трябвало да придобие характера на социалната собственост, и да се застъпят за изземването на политическото господство от пролетариата, за да се изтръгне целият капитал от буржоазията [7], тогава Л. фон Щайн показва, че капиталът има средство за запазване на социалната зависимост на работническата класа, съсредоточени в ръцете на част от обществото, и заробването на работниците може да бъде премахнато чрез социални реформи.
Л. фон Щайн свързва прилагането на социалните реформи с целенасочената държавна политика, тъй като държавата стои над капитала и труда и сама „силно страда от зависимото положение на по-ниската, чисто работническа класа“ [8], тъй като колкото по-многочислена е тази класа, толкова по-бедна е самата държава.
,Държавата може да реши „социалния въпрос“, като създаде такава държавна система и такива институции, които биха позволили на самия труд да доведе до придобиване на собственост. Този път превръща държавата в социална и позволява да се осигурят условия за благосъстояние за всеки човек. При тези условия Л. фон Щайн разбира „не духовното или икономическото богатство като такова, а живото и свободно движение [междукласово движение], което прави това богатство достъпно за всеки човек“ [9].
Трябва да се отбележи, че социалната държава не се стреми да промени класовата структура на обществото и да унищожава класовите противоречия, а само се опитва да изглади, сведе до минимум, балансира тези противоречия. Истинският начин да се постигне това е възможността човек да премине от една класа в друга чрез промяна на отношението към собствеността.
Ако държавата „не е в състояние да изпълни най-високата си социална функция, която не е да подчинява един интерес на друг, а хармонично да разрешава противоречията им, тогава мястото му заема елементарната сила на физическите сили и гражданската война, заедно с благополучието на всички, унищожава самата държава, която не могла да разбере и поддържа това благополучие ”[10].
Мисията на социалната държава на управленско ниво се изразява в две основни задачи: първо, да насърчава свободното междукласово движение и второ, да помага на тези, които понасят лишения. Л. фон Щайн показа как тези две задачи се реализират в специфични управленски функции на държавата:
1) премахване на законовите пречки за свободното движение между класите;
2) грижа за социалните нужди, предназначени да осигурят на всеки човек физическите условия за независимост;
3) помощ за труда, който няма капитал, за постигане на икономическа независимост, например чрез помощни каси, застраховки, самопомощ под формата на синдикална система на бедните [11].
По този начин Л. фон Щайн разглежда „социалния въпрос” всъщност като работен въпрос, който, разбира се, съответства на конкретната историческа интерпретация на неговата теория към момента на създаването.В разбирането на Л. фон Щайн държавата е единственият гарант на социалната справедливост и по този начин „се издига над всички останали публични институции и интереси“ [12]. На тази основа философът на XX век. Петър Козловски счита Л. фон Щайн за апологет на държавата и защитник на пълната независимост на държавата от силата на обществото [13].
Трудно е да се съгласим с такова обобщено тълкуване, тъй като Л. фон Щайн при разработването на своята социално-философска концепция недвусмислено се стреми да осигури органичното участие на хората във формирането на държавната воля. Но за него „участието“ на хората „не означава народно представителство, а максимално съобразяване с интересите, желанията, самия дух на хората в разработването и осъществяването на държавната политика. Само такова участие на хората няма да уронва независимостта на държавната власт ”[14].
Определяйки същността на социалната държава, Л. фон Щайн пише: „държавата е длъжна да поддържа абсолютното равенство на правата за всички различни социални класи, за всеки определен човек благодарение на своята сила. Той е длъжен да насърчава икономическия и социален прогрес на всички свои граждани, тъй като в крайна сметка развитието на едното е условие за развитието на другия и в този смисъл се отнася до социална държава ”[15].
Това определение на социална държава се счита за класическо. Съвременният изследовател А. Е. Евстратов смята, че „развитието на концепцията за социална държава, отбелязана от много изследователи след въвеждането на термина през 1850 г., всъщност не се е случило (в смисъла на Щайн), тъй като било обърнато внимание само на някои аспекти от дейността на държавата в социалната сфера ( в областта на застраховането, здравеопазването, бедността), а не във всички прояви на социалната държавност ”[16]. В действителност, разбира се, това не е така. Съвременното разбиране на социалната държава върви напред в сравнение с теорията на Л. фон Щайн, но всяко изследване в тази област трябва да се основава на определението на немски учен, тъй като то преодолява подхода към държавата като арена на класовата борба и за първи път утвърждава приоритета на отношенията „личност - държава”. вместо предишното „обществото е държавата“, а основната цел на държавата е обявен икономически и социален прогрес.
В дефиницията на Л. фон Щайн могат да се разграничат следните съществени характеристики на социалната държава.
Първият. Социалната държава има задължителен характер. Л. фон Щайн пише, че социалната държава не просто подкрепя абсолютното равенство на правата за всички социални класи и индивиди, но е длъжна да го направи; държавата не само допринася за икономическия и социален прогрес на всички свои граждани, но е длъжна да допринесе за това. Държавата не просто изпълнява определени социални функции, но е обременена със задължението да ги изпълнява, като дава на своите граждани правото да изискват държавата да изпълни тези задължения. Външното правно проявление на същността на социалната държава са онези социални задължения на държавата към човек, които по правило се фиксират на конституционно ниво под формата на система на правата на човека и гражданите. Задължение на държавата е да се грижи за човека, а не за самата грижа, което представлява основната фундаментална разлика между социална държава и всяка друга.
Всяка държава изпълнява социални функции, като се грижи за своите граждани. Но само на определен етап от историческото развитие, в условията на изостряне на класовата борба, държавата признава това за свой дълг, като по този начин предоставя на човек правото да получава помощ от държавата не под формата на милостиня, а по собствена инициатива, гарантирано, че е компетентен да изиска от държавата изпълнение на социалните задължения функции. Поемайки задължението да осигури определени условия на живот на своите граждани, социалната държава вече не може да ги освобождава, тъй като задължението, поверено или прието от само себе си, е неизбежно. Ако държавата в определен исторически момент по някаква причина не може да изпълни задълженията си изцяло, тогава този факт не ни лишава от възможността да считаме такава държава за социална държава, тъй като задължението съществува, когато то не е изпълнено или не е изпълнено изцяло.

С други думи, основната отличителна черта на социалната държава е признаването и консолидирането от държавата на задълженията й към гражданите. С това социалната държава се различава от патерналистичната държава, която също се грижи за своите граждани. Днес за съвременна Русия е важно да се предотврати теоретичната и практическата идентификация на социалната държава с патерналистичната.
Второто. Социалната държава не само е длъжна, но и може да изпълнява функциите си. Тази възможност му дава сила. Необходимостта от използването на власт се дължи на факта, че изпълнението на социални задължения може да бъде свързано с държавна принуда, например, когато става дума за преразпределение на доходите за изпълнение на социални програми. Всъщност правата и интересите на по-силните членове на обществото могат да бъдат ограничени в интерес на по-слабите членове на обществото. При тези условия, предупреди Л. фон Щайн, държавата ще трябва да сдържа натиска на управляващите класи, които не искат да споделят доходите си. Държавата обаче не трябва да се страхува от това, тъй като именно тя има най-високата власт в обществото и задължение на всеки гражданин, независимо от класовата му принадлежност, е да се съобразява с решенията на държавната власт, тоест властта, която социалната държава няма, защото е социална , но поради факта, че е държава.
Третият. Самата социална държава е заинтересована да изпълнява задълженията си. Ако разглеждаме държавата като „висша личност“, като независим субект със собствени интереси и цели, то основната цел на държавата е самосъхранението, тоест поддържането на съществуващата политическа и социална система. Волята за самосъхранение принуждава държавата да използва всички възможни средства за разрешаване на противоречия, опасни за целостта му. На първо място, говорим за неразрушими класови противоречия. Следователно държавата е принудена да води борба за съществуването си на определен етап на развитие не на езика на политическите идеи, а на езика на реалните интереси на работещите маси. Смисълът да се превърне в държава като социална държава е, че човек, удовлетворен от нивото и качеството на живота си, имайки възможности за свободно развитие, най-вероятно няма да се стреми радикално да промени позицията си - това гарантира естествената стабилност на социалната структура, включително политическата стабилност , което е основната цел на социалната държава.
С други думи, когато се установи, че държавата може да бъде унищожена в резултат на революционни промени и че единствената алтернатива е да се осигури на всеки достоен живот или поне гаранции за достойно съществуване, тогава държавата, надарена с власт, ще избере тази (втора) алтернатива като предпочитана, т.е. по силата на което тя става социална.
По този начин, крайната цел на социалната държава е да поддържа социално-политическата стабилност, тоест условията, при които държавната власт се чувства напълно в безопасност. Следователно в дейността на социалната държава няма нищо алтруистично, тоест това, което държавата би направила в своя вреда. Държавата също се интересува от трансформация в социална, както и от нейното запазване и развитие. Л. фон Щайн пише, че развитието на индивидите, които съставляват държавата, се превръща в степента на развитие на самата държава: „... колкото по-незначителни са нейните граждани, толкова по-незначителни са те; колкото по-слабо развити са, толкова по-слабо развита е самата държава ”[17].
В тази връзка някои съвременни автори дават погрешно тълкуване на същността на социалната държава, определяйки я като „максимално задоволяване на постоянно нарастващите материални и духовни потребности на членовете на обществото, последователно повишаване на жизнения стандарт на населението и намаляване на социалното неравенство, осигурявайки универсален достъп до основни социални придобивки, преди всичко качествено образование и др. медицински и социални услуги ”[18].
Обърнете внимание, че държавата, включително социалната, не може да си постави нереалистични цели, изразяващи мечтите на гражданите да задоволят напълно всички свои нужди. Подобна идея за целта на социалната държава най-вероятно би могла да възникне за руския автор под влияние на пропаганда от периода на развития социализъм. В основата на подобни определения на социалната държава е идеята за пълното съвпадение на интересите на държавата и индивида, което всъщност не е едно и също нещо. Както показа Л. фон Щайн, основната цел на държавата е да поддържа социално-политическата стабилност чрез установяване на баланс между различни обществени интереси. Тази цел не включва „намаляване на социалното неравенство“, а намаляване на неговата тежест чрез създаване на достойни условия на живот за всички граждани. Шансът за съществуване на социална държава се крие във факта, че основната й цел не противоречи на интересите на индивида, тъй като само в условия на социална и политическа стабилност е безопасно съществуване и възможно свободно развитие на човека.
Проучването на Л. фон Щайн и цялата следваща история показва, че феноменът на социалната държава по своята същност е ярко изразен политически характер, което означава съзнателно обвързване от властите на социални задължения с цел поддържане на социална и политическа стабилност. В тази връзка съвременният теоретик на социалната държава Е. А. Лукашев потвърждава заключенията на Л. фон Щайн, казвайки: „Социалната държава дойде след правната, тъй като последната в класическата си либерална (формална) версия се основава главно на принципите на индивидуалната свобода, формалната правно равенство и невмесване на държавата в делата на гражданското общество. И това доведе до дълбоко действително неравенство, кризисни състояния в икономиката и класова борба. Всичко това изискваше държавата да премине в ново качествено състояние и да изпълни нови функции ”[19].

Новите функции, произтичащи от теорията за социалната държава, са:
- ограничителната функция, която се проявява във връзка с управляващите класи и с помощта на която се решават задачи като ограничаване на монополизацията, регулиране на трудовите отношения, регулиране на икономиката, концентриране на средства за социални програми и нужди;
- временна функция, която решава проблемите на социалното осигуряване, социалното осигуряване, предоставянето на образователни възможности и медицински услуги;
- гаранционна функция. Давайки гаранции и обезпечавайки ги на конституционно ниво под формата на система от права на човека и гражданите, държавата всъщност става длъжник на дадено лице, като му дава право не само да получи помощ от държавата, но и да я получи гарантирано.
Обобщавайки, можем да кажем, че теорията за социалната държава на Л. фон Щайн се превърна не само в набор от нови методи на публична администрация, но беше парадигма на дейността на държавата на определен етап от нейното развитие. Разбира се, теорията за социалната държава възникна в резултат на борбата на работническата класа на Европа за техните права и впоследствие даде осезаеми резултати на европейските народи по отношение на постигането на висок жизнен стандарт и социални гаранции през 20 век. Въпреки това, в началото на XXI век. очертани са нови проблеми, които трябва да бъдат разбрани и разрешени в рамките на теорията за социалната държава.
Първо, трябва да се установи какво в съвременния свят е оптималното съотношение между индивидуалната свобода и активната регулаторна роля на държавата. Доколко са съвместими правата и свободите на човека с поведението на социалната държава.
Второ, той изисква специален анализ на ролята на гражданското общество в една социална държава. В тази връзка трябва да се изяснят формите на взаимодействие между гражданското общество и социалната държава.
Трето, известно е, че теорията за социалната държава е възникнала като теория за националната държава в ерата на възникването на монополния капитализъм. Но в съвременния свят рамката на националната държава се разпада и международното право става доминиращо. Днес при изграждането на социална държава е невъзможно да не се вземат предвид реалностите на глобализацията. Следователно в социалната философия връзката на националното и глобалното (международното) при решаване на социални въпроси става много актуална. Но това е темата на друга статия.

[1] Щайн, Л. фон. Geschichte dersozialen Bewegungin Frankreich von 1789 bis auf unserc Tage. - Bd. III. Munchen, 1921. Руски превод: Stein, L. von. Историята на социалното движение на Франция от 1789 г. - Санкт Петербург: Тип. А. М. Котомина, 1872г.
[2] Щайн, Л. фон. Историята на социалното движение на Франция от 1789 г. - Санкт Петербург: Тип. А. М. Котомин, 1872. - с. 281.
[3] Троилх, Е. Историзъм и неговите проблеми. - М.: Адвокат, 1994. - с. 289.
[4] Маркс, К. Към критика на политическата икономия // Соч. - 2-ро издание - том 13. - с. 9-17.
[5] Marx, C., Engels, F. Op. - 2-ро изд. - Т. 2, 3.
[6] Троилх, Е. Историзъм и неговите проблеми. - М.: Адвокат, 1994. - с. 547.

[7] Маркс, К., Енгелс, Ф. Манифест на Комунистическата партия // Соч. - 2-ро изд. - т. 4. - с. 447.
[8] Щайн, Л. фон. Учението за управление и правото на управление с сравнение на литературата и законодателството на Франция, Англия и Германия. - Санкт Петербург: А. С. Жироглифи, 1874. - с. 575.
[9] Щайн, Л. фон. Учението за управление и правото на управление с сравнение на литературата и законодателството на Франция, Англия и Германия. - Санкт Петербург: А. С. Жироглифи, 1874. - с. 524.
[10] Пак там. - с. 525.
[11] Пак там. - с. 526-594.
[12] Щайн, Л. фон. Историята на социалното движение на Франция от 1789 г. - Санкт Петербург: Тип. А. М. Котомина, 1872 .-- с. 95.
[13] Козловски, П. Обществото и държавата: неизбежен дуализъм / Пер. с него. - М .: Република, 1998. - с. 284.
[14] Щайн, Л. фон. Историята на социалното движение на Франция от 1789 г. - Санкт Петербург: Тип. А. М. Котомина, 1872 .-- с. 280.
[15] Цитирано от: Милецки, В. П. Социално състояние: еволюция на идеи, същност и перспективи на формиране в съвременна Русия // Политическите процеси в Русия в сравнително измерение / изд. М. А. Василика, Л. В. Смургунова. - SPb .: Издателство на Санкт Петербург. Университет, 1997. - с. 82.
[16] Евстратов, А. Ген .. Генезис на идеята за социална държава (Исторически и теоретични проблеми): дис. ... свещ. правен науки. - Омск, 2005 .-- с. 11-12.
[17] Щайн, Л. фон. Историята на социалното движение на Франция от 1789 г. - Санкт Петербург: Тип. А. М. Котомина, 1872 .-- с. XXVIII.
[18] Македонски, Й. Х. Правен характер на Руската федерация като социална държава: дис. ... свещ. правен науки. - М., 1997. - с. 56.
[19] Лукашева, Е. А. Социална правова държава. Проблеми на общата теория на правото и държавата / изд. Б. В. Нерсесянца. - М .: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - с. 79.

Гласувай:
211. tota - Линкът ще Ви отведе към оригинала на статията
08.06.2020 19:46
Теория социального государства Лоренца фон Штейна
Автор: Кочеткова Л. Н. -
Журнал: Философия и общество. Выпуск №3(51)/2008

https://www/journal/articles/130203/?fbclid=IwAR2RF9xsldTzDw85m5KdCTqxpwXgPrMuq897DQQU61h1Ke-cmdn4s6XEFRs
цитирай
2. starforlife - ~ 1. tota
08.06.2020 22:21
Хайде малко помощ, защото с този линк не биха се справили блогърите, при все, че по-добре на български както си го дала материала в превод:
https://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/?fbclid=IwAR2RF9xsldTzDw85m5KdCTqxpwXgPrMuq897DQQU61h1Ke-cmdn4s6XEFRs

Всъщност, достатъчно е и само:
https://www.socionauki.ru/journal/articles/130203/
цитирай
3. syrmaepon - Бих отбеляала няколко недостатъка ...
09.06.2020 13:19
Бих отбеляала няколко недостатъка на социалната държава или по-точно проблеми в, които тя се спъва: 1. Издигане преди всичко интересите на слабите и неангажиране или дори потискане на силните от интелектуално и предприемаческо естество, макар, че знаем, че именно те са двигател на обществото. 2 Когато един център контролира, той не може да обхване всички разновидности и случаи и филтрирайки информацията, допуска пропуски и грешки.

Бих приела тезата за социални принципи, но не и централизирана институция, защото тя винаги има ограничен капацитет на информираности ефективност. Предпочитам определена морална категория да бъде осъзната от всички и инциативност на всеки поотделно за осъществяването и, вместо да се делегира отговорност на една бюрократична класа.
цитирай
4. get - Драга Тота, вероятно преди да минем на въпроса за СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА и ПРОСВЕТЕНИЯ УПРАВНИК/МОНАРХ ?
12.06.2020 22:20
Би следвало предварителлно да се запознаем със следните автори и произведенията им:
1.
Милован Джилас:
а) Новата класа: анализ на комунистическата система
б) Беседи със Сталин
в) Лицето на тоталитаризма
2.
Михаил Восленский и неговата "Номенклатура" - има я на Адрес:
https://www.rulit.me/authors/voslenskij-mihail-sergeevich
3.
И задължително (тъй като опираме до Марксовото упоменаване на една историческа ОИФ - наречена от него "азиатска форма на производство) - Третия автор?
Карл Август Витфогел - книга: "Деспотизм Востока. Сравнительное исследование тотальной власти."
на Адрес:
https://www.rulit.me/books/despotizm-vostoka-sravnitelnoe-issledovanie-totalnoj-vlasti-download-free-498182.html

... и вече след това да преминаваме към автори от Виенската икономическа школа, като Хаек и Мизес - един от предшествениците на които се явява и Лоренц фон Щайн.

А не направим ли това, да се подготвим теоритично - ще изпаднем в обстрактно-логически колебания от вида на тези които пише "syrmaepon" - за "социалната държава" ... и които Дж. Лондон следвайки философа Х. Спенсър - отрича в книгата си "Джек Лондон" ?!

- Поздрави и дано не съм бил досаден - в желанието си да съм полезен ?!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tota
Категория: Лични дневници
Прочетен: 11748234
Постинги: 1340
Коментари: 16839
Гласове: 69710
Архив
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930